Anunț COVID-19
Vă rugăm să ne contactați dacă doriți să participați la întâlnirile bisericii deoarece locurile sunt limitate și este nevoie de înscriere pe listă. Purtarea măștii este necesară pe toată durata întâlnirii. Pacea Domnului nostru Isus Hristos, care întrece orice pricepere, să fie și să rămână cu noi cu toți!

Articole

Hristos e Viu!

Categories: Articole,Sarbatoare

Suntem în săptămâna premergătoare sărbătorii învierii Domnului nostru Isus Hristos dintre cei morți, săptămâna care începe cu intrarea glorioasă a lui Isus în Ierusalim și culminează cu arestarea, judecarea și răstignirea Sa pe crucea de la Golgota.

Noi oamenii eram morți în greșelile și păcatele noastre: ‘’Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de Slava lui Dumnezeu‘’ (Romani 3:23). Prin urmare trebuia ca noi să fim judecați și condamnați, dar Dumnezeu a intervenit pentru noi zicând:’’ să cadă asupra Lui nelegiuirea noastra a tuturor…’’El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a cazut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți’’(Isaia 53:4-6).

Suferința lui Isus Hristos este judecata lui Dumnezeu în care judecătorul însuși a fost judecat. Căci dându-L pe fiul Său, El S-a dat pe sine. Învierea lui Isus din morți a fost continuarea faptului că jertfa Sa de pe cruce și-a atins scopul.

De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire, de asemenea ne va fi socotită și nouă ca neprihănire, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Isus Hristos, Domnul nostru.


Ilie Nica